Oorzaken van vocht in de muren van uw woning

Het hebben van vocht in de muren van uw woning kent een groot aantal mogelijke oorzaken. De een ligt meer voor de hand dan de ander, maar allemaal hebben ze hetzelfde gevolg. Wat in een huis vaak voorkomt is een van de volgende situaties, die stuk voor stuk kunnen leiden tot een toename van vocht in de muren:

  • vocht in murenVerhoogde stand van het grondwater: Vooral in lagergelegen gebieden is dit een veelvoorkomende oorzaak van vocht in muur in woningen. Door een stijging van het grondwaterpeil trekt er vocht in de muren van de fundering. Wat vervolgens vaak gebeurt, is dat het vocht omhoog trekt in bijvoorbeeld de vloeren of muren. Dit probleem ontstaat dus vaak dieper in de grond.
  • Gebrek aan ventilatie: Een gebrek aan ventilatie is een vaak gehoorde oorzaak. Een combinatie van een hoge luchtvochtigheid en een gebrek aan ventilatie zorgen ervoor dat het vocht in de muren trekt. Hierdoor zie je vaak druppeltjes ontstaan. Wanneer dit vocht te lang blijft zitten, trekt het diep de muur in en kunnen er allerlei schimmels en bacteriën groeien.
  • Lekkage: Een van de meest logische oorzaken van vocht in de muren is een lekkage. Een klein gaatje in bijvoorbeeld het plafond kan er al snel toe leiden dat er water het huis binnen sijpelt. Wanneer dit niet consequent wordt verholpen, hoopt het vocht zich op en trekt het steeds verder de muren in. Het risico op permanente schade kan dan groot zijn. Het is dus zaak om dit zo snel mogelijk te verhelpen.